مهاجرت از رويا تا واقعيت - اطلاعات مفيد مهاجرات به استراليا - دست نوشته ها
فاصله تو را از من دور نمی کند
آن قاصدکی که بر گونه هایت بوسه می زند
نامه ی ِ هر روزه ی ِ لب های من است.

دلها که به نام ِ هم سند خورده باشد
هیچ دوری ، دور نیست
و همه ی ِ دورها
نزدیکتر از نزدیکترین نزدیکت می شود
و اینچنین است
که برای من
... مرزهای نقشه ی ِ جغرافیا
بزرگترین دروغ تاریخ شده
تا که به خیال ِ خام ِ خودش
مسافت بینمان را
به طعنه ی ِ دوری ِ ما از هم
سانت به سانت
کنتر نیندازد .

راستی
نزدیکترین دور ِ من
بر قاصدکم بوسه ای داغ بزن
و آن را بر باد ده
تا که زودتر از همیشه
جوابت به من برسد

آخر می دانی ،

همینکه از من دور شدی
خانه ام بر باد رفت .


حبیب صلحی زاده
عشق اول عشق آخر

+ نوشته شده در  Tue 28 May 2013ساعت 18:5 PM  توسط حميد مهديزاده  |